Verksamhet

Glada chaufförer som kör bil 2

Bil 1 med Keslakran

POTAB – en modern motorpark och ett miljömedvetet företag

I dag har POTAB nio timmerbilar. Det är moderna och komfortabla bilar som körs i tvåskift. Vi kör rundvirke åt Södra Skogsägarna och Värendskog.


POTAB följer EU-reglerna, Euro 6, med utsläppskrav steg 6. När P-O startade företaget år 1993 gällde steg 1, så man kan säga att utvecklingen har gått framåt.


På de nya bilarna finns en speciell tank med reningsvätska (Adblue) som ger renare avgaser.


Växlingsassistans och KOLA-system är en god hjälp för dagens timmerbilschaufförer. Lite kort innebär KOLA-systemet att chaufförerna, via datorer i lastbilarna, ser alla körorder och placering av timmervältans läge.

Historik kring POTAB AB

P-O Hördegård startade 1993 det egna företaget Per-Oves Timmertransporter AB, numera kallat POTAB, då han övertog en bil som sågverket i Ramkvilla hade. I företaget hade P-O i början en chaufför anställd och de båda turades om att köra bilen.

 

1997 expanderade företaget efter att ytterligare en bil köptes och ännu en chaufför anställdes.

 

Verksamheten rullade på och år 2004 började åkeriet köra för Södra vilket vi fortfarande gör. Detta innebar ytterligare en utökning av fordon och personal.

 

2007 började företaget även köra timmer till JK-Trä i Herråkra via Värendskog.

 

2011 gick JK-Trä i konkurs men POTAB kör vidare åt Värendskog och dess ägare ATA Timber.

 

År 2018 firade POTAB 25 år.

 

Bil 5

Mycket fint upplagd lövtrave


Avlastning i Mönsterås med bil 8.

Bil 10 med lastväxlarflak


Före detta bil i POTABs verksamhet


Att köra kran kräver god precision.


På väg mot nya uppdrag...

”Team P-O” bygger på god sammanhållning

Upplastad med virke

Släp från MVB

Bilar i Henrik Holmströms Åkeri

Den nya Volvon på väg att bli lastad.

Henrik Holmströms Åkeri AB

 

Åkeriet startades oktober 2002 med inköp av en begagnad dragbil och körning för Lindebergs spedition i Europa. Efter stormen Gudrun som var i januari 2005 utökades vagnparken i maj samma år. En begagnad timmerbil köptes och åkeriet började köra för Södra.

Volvo FH13, version 4,

köptes under sommaren 2013.

Lastbil och släp.

POTAB, Solberga Kyrkotorp 3, 574 75 KORSBERGA  *  070-564 66 77  *  070-627 25 41  *  www.potab.net  *

Gilla POTAB på Facebook!